Słownik Świata

Jeżeli chcesz nauczyć się języków, to dobrze trafiłeś. Pomożemy Ci w tym i nakierujemy na sposoby nauki.

Zalety i wady mediów społecznościowych w nauce języków obcych

Zalety i wady mediów społecznościowych w nauce języków obcych

Media społecznościowe mogą być wspaniałym narzędziem dla uczących się języków obcych, ale mogą też być wielkim źródłem stresu. Oprócz tego, że są źródłem cyberprzemocy, mogą również podważyć stabilność pracy. Co więcej, media społecznościowe pozwalają użytkownikom zadawać pytania bez konieczności czekania na zakończenie zajęć.

Może być wykorzystywane jako platforma do cyberprzemocy

Chociaż cyberprzemoc przybiera różne formy, jednymi z najczęstszych są obelgi, wyśmiewanie i oczernianie. Często osoby te nie zdają sobie nawet sprawy, że ich działania są obraźliwe i nieczułe. W rezultacie kontynuują wiktymizację innych. W wielu przypadkach zachowanie to staje się wzorem znęcania się.

Skutki cyberprzemocy mogą trwać całe życie, wpływając zarówno na zdrowie psychiczne dziecka, jak i na jego pewność siebie. Może nawet doprowadzić do tego, że dziecko będzie szukało zemsty poprzez zastraszanie innych, próbując w ten sposób poczuć większą kontrolę. Chociaż cyberprzemoc jest niefortunną rzeczywistością dla wielu młodych ludzi, jest również coraz większym problemem dla pedagogów.

Wyniki badań ujawniły, że komentarze dotyczące cyberprzemocy zawierały więcej cech językowych niż komentarze niebędące przemocą. Te pierwsze miały większy zasób słownictwa i zawierały więcej słów związanych z emocjami, gramatyką i strukturą. W komentarzach niebullingowych częściej pojawiały się przymiotniki, przysłówki i adiunkty. Ponadto te pierwsze częściej zawierały więcej słów związanych z procesami poznawczymi.

Jak pokazują te wyniki, cyberprzemoc może przybierać różne formy i jest często stosowana na portalach społecznościowych. W niektórych przypadkach komentarze cyberprzemocy mogą zawierać obraźliwe słowa, w tym uwłaczające rzeczowniki, słowa o charakterze seksualnym i przekleństwa. Może również zawierać inny wrażliwy język, taki jak słowa emocjonalne, nowo pojawiające się słowa i codzienne słowa, które mają specjalne znaczenie.

Powszechność cyberprzemocy wzrosła w ostatnich latach. W jednym z ostatnich badań sprawdzono reakcje uczniów na to zachowanie w sieci. W większości przypadków uczniowie zgłaszają lub konfrontują się z napastnikiem, a 27% z nich woli się wylogować lub całkowicie opuścić platformę. Jednak w niektórych przypadkach uczniowie rzeczywiście angażują się, werbalnie i bez wyrzutów sumienia. W innych przypadkach uczniowie po prostu milczą lub pozostają bierni.

Oprócz wyżej wymienionych czynników, obecność mowy nienawiści na portalach społecznościowych może również prowadzić do cyberprzemocy. Jednym z przykładów jest Instagram, który wykorzystuje algorytm uczenia maszynowego do rozpoznawania i usuwania obraźliwych komentarzy. Instagram posiada nowe narzędzie do walki z cyberprzemocą na swojej platformie o nazwie DeepText, które automatycznie wykrywa obraźliwy język i natychmiast go usuwa. Oprogramowanie posiada również opcję blokowania obraźliwych komentarzy, które są zamieszczane przez użytkowników.

Może wzbogacić doświadczenie uczenia się

Media społecznościowe w nauce języków obcych mogą być pomocne dla uczących się języków, ponieważ ułatwiają proces uczenia się poprzez prostą i dynamiczną wymianę. Zmniejsza również niepokój związany z komunikacją. W mediach społecznościowych ludzie są bardziej komfortowi ujawniając informacje osobiste i konstruując nowe tożsamości. Ta anonimowość pozwala ludziom być bardziej pewnymi siebie i zmotywowanymi.

Jedno z badań wykazało, że 81,2% uczących się języka zdecydowanie zgodziło się, że korzystanie z mediów społecznościowych w nauce języka było korzystne. Osiemdziesiąt cztery procent z nich zgodziło się, że media społecznościowe pomogły im rozwinąć umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia. Osiemdziesiąt sześć procent z nich również zdecydowanie zgodziło się, że używanie mediów społecznościowych do nauki poprawiło ich komunikację i współpracę z innymi uczniami. Ponadto osiemdziesiąt trzy procent uczniów uważało, że media społecznościowe, z których korzystali, pomogły im rozwinąć umiejętności gramatyczne i pisarskie.

Chociaż media społecznościowe mogą poprawić naukę języka, nie są pozbawione wad. Na przykład zbyt częste korzystanie z mediów społecznościowych może wpływać na sieć lub dane mobilne, co może zakłócić proces nauki. Może również sprawić, że użytkownicy nie będą w stanie skupić się na jednym temacie, ponieważ są bombardowani tak wieloma opcjami.

Chociaż media społecznościowe stały się integralną częścią życia, mają potencjał, aby być problematyczne dla uczniów i nauczycieli. Powinno to być dokładnie rozważone przez wychowawców przed włączeniem mediów społecznościowych do klasy. W ten sposób edukatorzy mogą lepiej przygotować uczniów do stawienia czoła wyzwaniom cyfrowego świata. Powinni rozważyć różne opcje włączenia tych narzędzi do zajęć z nauki języka.

Oprócz potencjału do poprawy nauki L2, media społecznościowe są również użytecznym narzędziem dla nauczycieli języków obcych. Używając ich w procesie uczenia się, nauczyciele L2 mogą ulepszyć swoje strategie i wzmocnić materiał. Na przykład, mogą używać mediów społecznościowych w klasie, aby zaangażować studentów w dyskusje, projekty grupowe i debaty online. Mogą również wykorzystać je jako narzędzie rozwoju zawodowego i szkolenia.

Może zaszkodzić stabilności zatrudnienia

Media społecznościowe mogą być dobrą rzeczą, ale mogą też być złą rzeczą, jeśli chodzi o poszukiwanie pracy. Potencjalni pracodawcy będą zaglądać na Twój profil, aby dowiedzieć się, jaki jesteś, więc nie zamieszczaj tam niczego, czego byś się wstydził. W końcu próbujesz zbudować markę osobistą.

Może prowadzić do stresu

Jeśli Twój uczeń jest nadmiernie zaangażowany w media społecznościowe, powinieneś zastanowić się, jak ograniczyć ich używanie. W niektórych przypadkach może to prowadzić do pogorszenia ocen i problemów zdrowotnych. Ważne jest, aby powiadomić rodziców i szkolnych specjalistów od zdrowia psychicznego, jeśli widzisz oznaki nadmiernego korzystania z mediów społecznościowych.

Korzystanie z mediów społecznościowych może powodować stres, ponieważ stawia osobę pod presją, aby być ich najlepszym. Podczas gdy robienie 75 selfies na Instagram lub szukanie pomysłów na klasę na Pinterest może być zabawne, presja konkurowania z innymi może prowadzić do stresu. Innym problemem z mediami społecznościowymi jest cyberprzemoc, “catfishing” (fałszywe konta) i brak prywatności.

W nauce języków obcych, uczniowie są często narażeni na obciążenie allostatyczne, czyli podwyższony poziom stresu. Te codzienne stresory są częścią codziennego życia ucznia i mogą wpływać na jego naukę języka. Naukowcy powiązali te wysokie poziomy stresu z brakiem umiejętności regulowania stresu, co jest związane z cukrzycą typu II i otyłością.

Korzystanie z mediów społecznościowych podczas nauki może zaszkodzić nauce języka. Podczas gdy możliwe jest korzystanie z mediów społecznościowych, aby pozostać w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną, używanie ich podczas procesu nauki języka może spowodować problemy z siecią, danymi komórkowymi i procesem nauki. Ponadto, zbyt częste korzystanie z mediów społecznościowych może prowadzić do zamieszania i braku koncentracji. Wielu użytkowników mediów społecznościowych może nie wiedzieć, jak mądrze z nich korzystać.

Podobne tematy