Słownik Świata

Jeżeli chcesz nauczyć się języków, to dobrze trafiłeś. Pomożemy Ci w tym i nakierujemy na sposoby nauki.

Plusy i minusy książek do nauki języków obcych

Plusy i minusy książek do nauki języków obcych

Istnieje wiele zalet i wad korzystania z książek do nauki języka. Po pierwsze, mogą one być niezwykle pomocne w nauce języka. Pomimo wielu zalet, mogą być również bardzo nieskuteczne. Na przykład, mogą nie dawać najlepszych instrukcji gramatycznych lub nie dostarczać realistycznych modeli językowych.

Lekcje czytania

Jeśli masz pasję do nauki nowego języka, czytanie książek może być świetnym sposobem na rozpoczęcie. Są one niedrogie i dadzą Ci świetny przegląd nowego języka. Ponadto, książki eliminują potrzebę posiadania stałego instruktora, więc nie będziesz musiał polegać na jego dostępności. Ponadto, czytanie książek do nauki języka oznacza, że nie musisz cierpieć przez niekończące się powtórki i możesz ustawić swoje własne tempo.

Kiedy czytasz książki do nauki języka, angażujesz swoją korę wzrokową, która jest ważną częścią procesu nauki języka. Dzięki temu łatwiej zapamiętasz to, czego się nauczyłeś, niż gdybyś tylko słuchał nauczyciela lub patrzył na białą tablicę. Czytanie książek daje Ci również możliwość zaangażowania się w pracę z uczniem, kultywując bogate doświadczenie edukacyjne dla Was obu.

Czytanie daje ci czas na przemyślenie tematu lub języka. Czytanie pozwala na przemyślenie tematów, sformułowań i gramatyki w bardziej przemyślany sposób. W rezultacie będziesz wyrażać swoje myśli w sposób bardziej przejrzysty i skuteczny. Czytanie książek daje również świetne podstawy do mówienia, które jest ważną częścią nauki języka.

Kiedy czytasz książki do nauki języka, poznajesz nowe zasady gramatyczne i różnice. Na przykład, dany język może wymieniać podmiot przed czasownikiem, podczas gdy angielski zawsze wymienia go przed. Kiedy po raz pierwszy spotykasz się ze słowem, którego nie rozumiesz, nie spiesz się do swojego słownika.

Nieadekwatność podręczników

Chociaż podręczniki stanowią centralną część programu nauczania w większości klas, często nie dostarczają odpowiednich informacji dla kompetencji pragmatycznej. Ostatnie badanie ośmiu podręczników do nauki języka angielskiego dotyczyło jakości i ilości dostarczanych przez nie informacji metapragmatycznych, w tym wyraźnego traktowania aktów mowy. Przyjrzano się również jakości podręczników dla nauczycieli i stwierdzono, że rzadko dostarczają one odpowiednich informacji metapragmatycznych.

Jednym z zarzutów wobec podręczników do nauki języków obcych jest to, że nie prezentują one próbek językowych z autentycznych rozmów, co jest kluczowe dla skutecznej nauki. Wynika to z faktu, że analiza konwersacyjna jest niezbędna do określenia, które wypowiedzi są odpowiednie w różnych kontekstach, a dokładne przedstawienie tych próbek jest niezbędne. Jednak prezentacja próbek językowych w podręcznikach jest problematyczna, jeśli opiera się na wymyślonych skryptach i intuicji.

Ponadto, podręczniki do nauki języka muszą wyjaśniać odpowiednie konteksty dla wypowiedzi. Nauczyciel nie będący rodzimym użytkownikiem języka może nie znać tych kontekstów, co oznacza, że musi on uzupełnić informacje z podręcznika o dodatkowe wyjaśnienia. Nauczyciel powinien również być w stanie poprawić uczniów, gdy używają oni niewłaściwych form.

Nieodpowiedniość nauczania gramatyki

Podejmowano wiele prób poprawy nauczania gramatyki, ale wyniki były mieszane. Pomimo licznych ulepszeń, nadal nie ma jednej metody, która gwarantowałaby, że uczący się zrozumieją i zastosują zasady gramatyki w realnej komunikacji. W tym artykule rozważamy niektóre z bardziej innowacyjnych rozwiązań tego problemu i pytamy, czy są one bardziej skuteczne niż ich poprzednicy.

Jednym z najbardziej jaskrawych problemów w nauczaniu gramatyki jest problem wiedzy bezwładnej. Wynika on z niewystarczającej ilości czasu w klasie, co uniemożliwia włączenie do programu zajęć, które wymagają użycia cech celowych. Utrudnia to również radzenie sobie z indywidualną zmiennością.

Choć sylabusy oparte na zadaniach mogą być skuteczne w pewnych kontekstach, nie rozwiązują problemu tak dobrze jak metody tradycyjne. Problem ten nasila się w kontekstach nauki języka obcego, gdzie uczący się mogą mieć ograniczony kontakt z TL. Zamiast tego, uczniowie powinni być narażeni na kombinację tradycyjnych i innowacyjnych metod, aby rozwiązać problem.

Jako takie, metody nauczania gramatyki powinny skupiać się na strukturach, na które uczący się są gotowi i które są w stanie przetworzyć. W przeciwnym razie uczniowie mogą skończyć tylko z domyślną znajomością struktur gramatycznych. Może to również skutkować wysokim stopniem automatyzacji i niezrozumienia języka. Ważne jest, aby nauczanie gramatyki opierało się na wyraźnych instrukcjach i kontrolowanej praktyce.

Oprócz wyraźnego nauczania gramatyki, uczniowie powinni być narażeni na kontakt z autentycznym językiem, aby szybciej się go nauczyć. Powinno to obejmować oglądanie seriali telewizyjnych w języku docelowym. Taka ekspozycja na język autentyczny pomaga uczniom w rozumieniu ze słuchu i przyswajaniu słownictwa. Nie przeprowadzono jednak systematycznych badań nad wykorzystaniem seriali telewizyjnych do nauczania gramatyki.

Niewystarczająca ilość instrukcji dotyczących słownictwa

Instrukcji dotyczących słownictwa często brakuje w podręcznikach do nauki języka. Wiele z tych książek stosuje niesystematyczne podejście do nauczania słownictwa. Może to utrudnić uczniom naukę nowych słów. Ponadto, podręczniki o podobnej grupie docelowej często mają niespójne listy słownictwa. Milton dochodzi do wniosku, że nierozwinięcie odpowiedniego słownictwa może mieć niszczące konsekwencje dla komunikacji uczniów.

Badania pokazują, że 80 procent zrozumienia tekstu opiera się na zrozumieniu znaczenia słów. Oznacza to, że nauczanie słownictwa powinno być zintegrowane z obszarami tematycznymi oraz powinno być tak angażujące i celowe, jak to tylko możliwe. Ponadto uczniowie powinni mieć możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat języka figuratywnego. Dzięki starannemu opracowaniu instrukcji dotyczących słownictwa dla uczących się języków obcych, mogą oni zwiększyć swój zasób słownictwa bez utraty poczucia znaczenia.

W jednym z badań przeprowadzonych w celu oceny skuteczności podręczników do nauki języków obcych stwierdzono, że pomimo ich wysokiej jakości, instrukcja słownictwa w podręcznikach była niewystarczająca. Uwaga uczniów nie była zwracana na najważniejszą cechę językową, co oznaczało, że nie otrzymywali oni wystarczającej praktyki. Problem ten potęgował fakt, że większość ćwiczeń w podręcznikach do nauki języków obcych była typu zamkniętego, zachęcającego uczniów do mechanicznej pracy z językiem, bez stawiania im wyzwań w zakresie poszerzania słownictwa.

Nauczanie słownictwa w podręcznikach do nauki języków obcych jest niezbędne do efektywnego przyswajania języka. Mimo to większość podręczników nie zapewnia odpowiedniej instrukcji słownictwa. Liczba ćwiczeń związanych ze słownictwem w zeszytach ćwiczeń była bardzo zróżnicowana, a większość z nich nie rozwiązywała problemów związanych z nauką słownictwa.

Podobne tematy