Słownik Świata

Jeżeli chcesz nauczyć się języków, to dobrze trafiłeś. Pomożemy Ci w tym i nakierujemy na sposoby nauki.

Plusy i minusy blogów o nauce języków obcych

Plusy i minusy blogów o nauce języków obcych

Jedną z głównych zalet blogów do nauki języków jest ich zdolność do tworzenia więzi z innymi ludźmi. Oprócz tego, że są wygodnym i łatwym sposobem na dzielenie się wiedzą, poprawiają również pewność siebie uczniów, zapewniają spójne śledzenie i generują referencje. Istnieją jednak pewne wady prowadzenia bloga o nauce języków obcych. Poznajmy kilka z nich w tym artykule.

Tworzy połączenie między studentami a innymi ludźmi

Blogi do nauki języków obcych są świetnym sposobem na połączenie z innymi ludźmi. Kiedy studenci korzystają z bloga, mają możliwość wyrażenia siebie w sposób, który byłby trudny do zrobienia w tradycyjnym otoczeniu klasy. Mogą również wnieść znaczący wkład do społeczności, dzieląc się własnymi doświadczeniami. Najlepszym sposobem na zachęcenie do tego połączenia jest danie uczniom do zrozumienia, że mogą wchodzić w interakcje z innymi ludźmi w pozytywny sposób.

Projekt badawczy ma na celu zbadanie, jak blogi studenckie mogą wpływać na uczenie się. Obejmuje on dwie grupy 101 uczestników. W pierwszej grupie znalazł się nauczyciel-student. Studenci używali blogów do wymiany pomysłów i poglądów między sobą. Dane zostały zebrane z pre i post-testów.

Inną wielką zaletą blogów do nauki języka jest to, że pomagają one studentom rozwijać umiejętności, które pomogą im w przyszłości. Umiejętności, których studenci się uczą, pomogą im stać się bardziej zatrudnialnymi. Jest to istotna umiejętność dla studentów w dzisiejszym społeczeństwie, a blogi mogą być cennym narzędziem w tym zakresie.

Zwiększa pewność siebie uczniów

Blog do nauki języków obcych jest świetnym sposobem na pomoc uczniom w budowaniu ich pewności siebie w języku obcym. W ten sposób studenci mogą korzystać z doświadczeń innych osób, aby czuć się bardziej komfortowo w klasie. Uczniowie, którym brakuje pewności siebie, mają tendencję do skupiania się na swoich błędach zamiast na postępach. Jednak błędy i porażki mogą być w rzeczywistości postrzegane jako momenty nauczania. Takie nastawienie nazywane jest nastawieniem na rozwój i może prowadzić do tego, że uczniowie będą mieli bardziej pozytywne nastawienie do nauki języka.

Istotne jest również określenie jasnych oczekiwań wobec uczniów. Należy wyjaśnić uczniom, jaki jest cel ich blogów i jakiego rodzaju materiałów się od nich oczekuje. Dzięki jasnym oczekiwaniom uczniowie mogą poczuć się komfortowo i pewnie w środowisku blogowym. Można również użyć rubryki, aby jasno określić oczekiwania i pomóc uczniom ocenić ich własną pracę.

Inną wspaniałą cechą blogów językowych jest to, że zapewniają one przestrzeń dla studentów do interakcji ze sobą. Ten wspólny cel zachęca uczniów do zwracania się do siebie po imieniu i tworzy atmosferę odpowiedzialności. Studenci powinni również pielęgnować swój własny głos i osobowość na blogu. W ten sposób studenci będą bardziej skłonni do angażowania się w materiał na swój własny sposób.

Jednym z największych wyzwań dla nauczycieli jest przyzwyczajenie uczniów do prowadzenia bloga. Uczniowie mogą być początkowo nieśmiali, ponieważ wydaje się, że jest to zupełnie nowe medium. Należy jednak uświadomić im, jak ich blogi będą oceniane i jakie są cele korzystania z blogów do nauki języka. Należy ich uspokoić, że blogowanie to tylko kolejny sposób na komunikowanie pomysłów. Co więcej, studenci mogą używać swoich urządzeń mobilnych do blogowania z dowolnego miejsca.

Zapewnia spójne śledzenie

Jeśli myślisz o stworzeniu bloga do nauki języków obcych, musisz znaleźć odpowiednią publiczność. Spójna publiczność sprawi, że Twój blog będzie miał większe szanse na uzyskanie wielu wyświetleń. Publiczność, którą kierujesz, powinna być zainteresowana twoim tematem. Na przykład, ktoś kto interesuje się nauką hiszpańskiego może chcieć sprawdzić blog Fluent in 3 Months, prowadzony przez Benny’ego – irlandzkiego poliglotę. Pisze on o nauce języków obcych i obala mity na temat mówienia w języku obcym.

Poprawia referencje

Popularność komputerów spowodowała wzrost wykorzystania blogów, szczególnie do nauki języków obcych. Oprócz tego, że blogi są łatwe w utrzymaniu i zarządzaniu, promują również wymianę online i autonomię uczących się. Ostatnie badanie oceniało skuteczność programu laboratorium językowego, który zawierał blogi do nauki języka. W badaniu 42 studentów pierwszego roku inżynierii zostało zapoznanych z blogami językowymi i poinstruowanych, by używali ich do dokumentowania swojej pracy laboratoryjnej. Wyniki pokazały, że nastawienie studentów do blogów językowych było pozytywne.

Podobne tematy