Słownik Świata

Jeżeli chcesz nauczyć się języków, to dobrze trafiłeś. Pomożemy Ci w tym i nakierujemy na sposoby nauki.

Korzyści z nauki języków obcych

Korzyści z nauki języków obcych

Jedną z głównych korzyści z nauki języka obcego jest to, że może ona pomóc lepiej zrozumieć kulturę różnych krajów. Na przykład, nauka języka włoskiego pomoże Ci zrozumieć sposób, w jaki Włosi wyrażają aprobatę lub dezaprobatę dla wydarzeń sportowych. Może również pomóc ci lepiej zrozumieć twoją własną kulturę. Na przykład w Ameryce gwizdanie na imprezach sportowych jest sposobem na okazanie aprobaty, podczas gdy we Włoszech gwizdanie jest sposobem na okazanie dezaprobaty.

Osoby dwujęzyczne mają przewagę w kreatywności niewerbalnej

Zdolność do generowania i wdrażania nowych pomysłów jest kluczową cechą osób kreatywnych, a osoby dwujęzyczne mogą mieć w tym zakresie przewagę. W przeszłości naukowcy badali związek między dwujęzycznością a kreatywnością u osób dorosłych. W jednym z badań dwujęzyczni hebrajsko-rosyjscy przewyższali jednojęzycznych w zadaniach wymagających kreatywności matematycznej. W innym, Leikin i Tovli (2014) badali 4 i 6-letnie przedszkolaki i stwierdzili, że dzieci dwujęzyczne wykazywały wyraźną przewagę twórczą nad dziećmi jednojęzycznymi.

W badaniu stwierdzono, że dwujęzyczni mają przewagę w kreatywności niewerbalnej. Autorzy zauważyli, że niewerbalna kreatywność jest związana z szeregiem procesów twórczych, w tym code-switching, który polega na zmianie języka. Ten proces twórczy wymaga elastyczności poznawczej i może prowadzić do tworzenia nowych form języka. Ponadto, osoby dwujęzyczne były bardziej skłonne do rozwijania nowych form języka niż osoby nie dwujęzyczne.

W badaniu stwierdzono również, że dwujęzyczni byli lepsi od swoich jednojęzycznych odpowiedników w zadaniach wymagających konkurencji odgórnej i lokalnej. Co więcej, dwujęzyczni wykazywali lepsze wyniki w zadaniach wymagających hamowania i przełączania, takich jak kodowanie kolorów na obrazku. Sugeruje to, że dwujęzyczni mają lepszą zdolność do przełączania się między zadaniami w myśleniu konwergencyjnym niż ich jednojęzyczni odpowiednicy.

Osoby dwujęzyczne są lepsze w wielozadaniowości i koncentracji uwagi, co może okazać się nieocenione podczas nauki nowego języka. Ponadto, dwujęzyczni wykazują większą ilość substancji szarej w obszarach mózgu, które zajmują się funkcjami wykonawczymi i wielozadaniowością. Co więcej, dwujęzyczni są lepsi w ocenie odpowiedniego języka, którego należy użyć w danym momencie.

Poza mówieniem w drugim języku, osoby dwujęzyczne są bardziej świadome różnic kulturowych niż ich jednojęzyczni koledzy, i są bardziej skłonni do szanowania innych kultur. Osoby dwujęzyczne mają również większą zamożność finansową. Nauka drugiego języka może pomóc im w przyszłości w zarabianiu większych pieniędzy.

Mają większą elastyczność w mózgu

Naukowcy odkryli, że ludzie, którzy mówią więcej niż jednym językiem mają zdrowsze i bardziej elastyczne mózgi. Dzieje się tak dlatego, że ćwiczyli swój mózg na różne sposoby. Wyniki tego badania pokazują, że dzieci dwujęzyczne z wysokimi wynikami elastyczności poznawczej mają lepsze umiejętności rozpoznawania słów w obu językach. Ponadto, nauka języków obcych pomaga dzieciom budować nowe połączenia w ich mózgach.

Według badań opublikowanych w Frontiers in Psychology, dwujęzyczne dzieci i dorośli mają większą elastyczność w swoich mózgach niż ich jednojęzyczni rówieśnicy. Może to mieć coś wspólnego z dłuższym czasem, jaki spędzają zanurzając się w innym języku. I choć to dopiero początek, badania nad dwujęzycznością z pewnością staną się głównym przedmiotem zainteresowania neuronauki w następnej dekadzie.

Mają lepszą pamięć

Osoby uczące się języków obcych mają zazwyczaj lepszą pamięć niż ci, którzy nie uczą się nowego języka. Ale to nie znaczy, że nie można stosować prostych technik, aby poprawić swoją pamięć. Zdrowe ciało, zdrowy umysł i regularne ćwiczenia przyczyniają się do lepszej pamięci. Badania wykazały również, że edukacja jest związana z lepszym zdrowiem.

Dobrym sposobem na poprawę pamięci jest stosowanie mnemotechnik. Są one zbiorem urządzeń pamięciowych, które pomagają przywołać informacje przechowywane w mózgu. Pomaga to grupować rzeczy w sensowne jednostki, takie jak słowa i pojęcia. Następnie, kojarzenie nowych informacji ze znanymi informacjami i pojęciami może pomóc Twojemu mózgowi zachować te informacje. Pomocne jest, jeśli potrafisz ułożyć nowe słowa w zdania i opowiadania.

Są mniej narażeni na rozwój demencji

Nauka nowego języka może pomóc w opóźnieniu wystąpienia demencji. Ćwiczy mózg i poprawia umiejętności rozwiązywania problemów. Znajomość innego języka może poszerzyć horyzonty myślowe i przynieść korzyści każdemu, niezależnie od wieku. Naukowcy próbują teraz dowiedzieć się, czy pozytywne efekty nauki języków obcych przeważają nad negatywnymi skutkami demencji.

Nowe badanie sugeruje, że ludzie, którzy uczą się innego języka, mogą być mniej narażeni na rozwój demencji niż ci, którzy tego nie robią. Stwierdzono również, że osoby dwujęzyczne mają silniejsze połączenia między różnymi częściami mózgu, co oznacza, że mogą być bardziej odporne na uszkodzenia mózgu. Badanie to ma jednak pewne ograniczenia. Naukowcy nie znaleźli ostatecznego wyjaśnienia, dlaczego nauka języka może opóźnić demencję.

Demencja jest postępującą chorobą, która wpływa na sposób myślenia, odczuwania i zachowania danej osoby. Chociaż na rynku dostępne są leki, które mogą spowolnić postęp choroby, wczesna diagnoza jest kluczowa dla lepszego leczenia. Naukowcy z Uniwersytetu HSE w Moskwie i Uniwersytetu Northumbria przeprowadzili badanie.

Kilka badań sugeruje, że nauka drugiego języka może opóźnić wystąpienie demencji u osób starszych. W badaniu 6 48 pacjentów z demencją, osoby dwujęzyczne były mniej narażone na rozwój demencji niż ich jednojęzyczni odpowiednicy. Naukowcy stwierdzili również, że osoby, które uczą się drugiego języka są mniej narażone na wystąpienie choroby Alzheimera średnio o 4,5 roku.

Kilka badań pokazuje, że więzi społeczne i zaangażowanie w życie społeczności może pomóc ludziom opóźnić wystąpienie demencji. Badania wykazały, że osoby, które uczestniczą w działaniach społecznych i aktywności społecznej mają zdrowsze mózgi niż ich nietowarzyskie odpowiedniki. Chociaż wyniki badań są mieszane, ważne jest, aby pamiętać, że aktywność społeczna może nie wpływać na rozwój demencji.

Są bardziej skłonni do zmiany kariery

Istnieje wiele korzyści z nauki języka obcego. Na przykład, pomaga ona zwiększyć umiejętności miękkie, które są ważne dla tworzenia produktywnego środowiska pracy. Promuje również szacunek i tolerancję dla różnych kultur. Ponadto, sprawia, że jesteś bardziej przystosowany do różnych środowisk pracy. W rezultacie, osoby ze znajomością języków obcych są bardziej atrakcyjne dla pracodawców.

Nauka języków obcych jest również dobra dla zdrowia. Wiele firm poszukuje dziś pracowników, którzy znają więcej niż jeden język. Kariera tłumacza ustnego i pisemnego jest jedną z najszybciej rozwijających się. Ci wykwalifikowani pracownicy mają dostęp do szerokiej gamy miejsc pracy. Nauka drugiego języka jest również korzystna dla zdrowia psychicznego.

Podobne tematy