Wielki Internetowy Słownik Branżowy

słownik branżowy i tematyczny języka polskiego
i branżowy słownik wyrazów obcych

Szukaj w słownikach branżowych

  

  

Słownik Internetu

Internetowy słownik Internetu zawiera szereg haseł związanych z istnieniem sieci internet, jej budową oraz teorią i praktyką użytkowania sieci i aplikacji sieciowych, jak również e biznesu. Słownik obejmuje min. pojęcia związane z budową i funkcjonowaniem internetu, aplikacjami, technologiami internetowymi min.: php, html, flash oraz aplikacjami. Słownik przeznaczony jest zarówno dla profesjonalistów chcących poznać nowe terminy jak i dla osób stawiających pierwsze kroki, potrzebujących przewodnika w świecie komputerów.

Słownik Reklamy i PR

Internetowy Słownik Reklamy i Public Relations zawiera bogaty zestaw pojęć, przeznaczony dla wszystkich którzy w swojej pracy mają kontakt z klientem i produktem. Opracowywany jest przez specjalistów zarówno teoretyków jak i praktyków, pracowników agencji reklamowych, profesjonalistów z agencji PR-owskich oraz działów Public Relations.

Słownik Poligrafii

Internetowy Słownik Poligrafii, współtworzony przez doświadczonych drukarzy i grafików dtp, przeznaczony jest dla specjalistów agencji reklamowych, grafików, oraz wszystkich którzy w swojej pracy mają kontakt z drukarniami i przygotowaniem druku. Słownik obejmuje szereg terminów z zakresu druku offsetowego, cyfrowego, sitodruku, introligatorni, przygotowania dtp i pozostałych zagadnień poligraficznych.

Słownik Ekonomii

Słownik Ekonomii obejmuje pojęcia związane z ekonomią, a więc teoriami ekonomii normatywnej i pozytywnej, teoraiami rynkowymi, popytem i podaża, zjawiskami ekonomicznymi w skali mikroekonomii i makroekonomii.

Słownik Bankowości

Słownik Bankowości obejmuje pojęcia z zakresu bankowości i finansów, w tym min. takie jak kapitalizacja, LIBOR, WIBOR, spread, promesa czy kredyt

Słownik Inżynierii

Słownik Inżynierii obejmujący pojęcia działalności polegającej na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z użyciem wiedzy naukowej oraz technicznej.

Słownik Ceramiki

Słownik Ceramiki obejmuje grupę pojęć związanych z ceramiką, rozumianą jako gałęzią nauki i branżą przemysłu. Zawiera terminy dotyczące nieorganicznych,niemetalicznych materiałów oraz ich zastosowań i procesu produkcji. W zakres słownika wchodzi więc znaczny obszar pojęć zarówno naukowych, inżynierskich jak i powszechnych, z takich dziedzin jak inżynieria materiałowa, technologia, chemia, ceramika użytkowa i artystyczna i budownictwo.

Słownik Chemi

Słownik chemii z greckiego chemeia, traktujący o nauce badającej naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi.

Słownik Historyczny

Słownik Historyczny jest słownikiem wyrazów historycznych związanych z różnymi aspekatami życia w preszłości, w szczególności stosunków międzynarodowych oraz stosunków gospodarczych i społecznych. Słownik redagowany przez historyków i pasjonatów czasó minionych, pomóc ma w rozumieniu tekstów źródłowych i terminów niezbędnych do poznania wydarzeń i procesów historycznych.

Słownik Elektroniczny

Słownik Elektroniki - Elektronika z greki elektron 'bursztyn, który można naelektryzować przez potarcie' oraz - ikos 'na sposób; odnoszący się do' jest dziedziną techniki i nauki zajmującą się obwodami elektrycznymi posiadającymi zarówno elementy elektroniczne biernych, jak i elementy elektroniczne aktywne min.lampy próżniowe, diody czy tranzystory. W obwodach elektronicznych z aktywnymi elementami elektronicznymi można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom tych elementów czynnych, podczas gdy podobne możliwość funkcjonowania urządzeń jako przełączniki pozwalają na przetwarzanie sygnałów cyfrowych.

Słownik Budowlany

Słownik Budownictwa to zbiór pojęć z różnych dziedzin działalności związanej ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Budownictwo podlega dziedzinie nauki z obszaru inżynierii lądowej, jak również szeroka gałąź wiedzy praktycznej i technik stosowanych przy budownictwie.

Słownik Prawniczy

Słownik Prawa to zbior pojęć dotyczących systemu norm prawnych, a więć ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, powstałych w związku z istnieniem i dziłaniem państwa. Prawo stanowione jest lub uznane przez właściwe organy władzy publicznej lub społecznej i przez nie stosowane.

Słownik Prawa Upadłościowego

Słownik Prawa Upadłościowego, będącego dziedziną prawa uregulowaną przez ustawę Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (a do dnia 31 grudnia 2015 Prawo upadłościowe i naprawcze). Ustawa Prawo upadłościowe zawiera normy dotyczące polskiego postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego (a wcześniej także postępowania naprawczego), ustalając zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wielu wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika - zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) a także skutki ogłoszenia upadłości.

Projket - "Wielki Internetowy Słownik Branżowy"